Zautomatyzowane bramki dostępowe

Zautomatyzowane bramki dostępowe

Bramki dostępowe, wyposażone w wykrywacze metalu oraz wiele nowoczesnych systemów elektronicznych są wykorzystywane często w obiektach użytkowych o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Stosowane są przede wszystkim w budynkach sądów czy obiektach rządowych, gdzie dostęp osób do wnętrza budynku jest ściśle ograniczony i regulowany. W zależności od modelu bramki, może posiadać ona bardzo wysoki stopień automatyzacji.

Nowoczesna automatyczna bramka dostępowa

bramki sensoryczneNajprostsze, niskie bramki dostępowe są często instalowane w biurowcach i siedzibach firm, gdzie mają za zadanie ograniczać możliwość dostępu osób niezatrudnionych do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla klientów. Owe bramki sensoryczne są zazwyczaj niskie, nie sięgając wyżej niż pół metra, a ułożone są najczęściej w szeregu, tak by umożliwiać swobodne wejście lub wyjście wielu osobom jednocześnie. Owe bramki wymagają posiadania identyfikatora firmowego, oraz odbicia go na czujniku bramki w celu odblokowania dostępu do pomieszczeń. Nowocześniejsze, zautomatyzowane modele samoczynnie otwierają przejście po wykryciu identyfikatora w zasięgu czujnika. Bardzo podobne bramki używane są na lotniskach czy stacjach metra, aczkolwiek do uzyskania dostępu do takich miejsc potrzebny jest ważny bilet czy przepustka pracownicza. Podobnie działają wysokie bramki obrotowe lub przejściowe, wyposażone w wykrywacze metali. Te bramki często służą jako zabezpieczenia obiektów o wysokim priorytecie bezpieczeństwa, gdyż nie tylko pomagają ograniczać ruch osobowy, ale również stanowią narzędzie jakim posługuje się personel ochrony podczas kontroli osobowych. Wiele bramek posiada możliwość automatycznej blokady drzwi obrotowych w momencie wykrycia metalowego przedmiotu, oraz odblokowania ich po ponownym uruchomieniu czujników, zwykle włączanych po wykonaniu kontroli. Większe, aczkolwiek prostsze bramki są stosowane w dużych centrach handlowych, zazwyczaj jako drzwi wejściowe. Posiadają one wykrywacze ruchu, uruchamiające obrót skrzydeł bramy w przypadku wykrycia osób w pobliżu.

Mniejsze warianty, natomiast, często instalowane są w dużych sklepach lub siedzibach firm. Każda bramka jest całkowicie autonomiczna i może funkcjonować bez nadzoru, aczkolwiek w większości przypadków jest ona obsługiwana przez fizycznych operatorów, zazwyczaj pracowników ochrony obiektu. W przypadku jakiegokolwiek alarmu, bramki mogą zostać natychmiast całkowicie zablokowane lub otwarte, by umożliwić łatwą i sprawną ewakuację osób znajdujących się w pobliżu.