Zalety stosowania iniekcji krystalicznej

Zalety stosowania iniekcji krystalicznej

Coraz powszechniej stosowana metoda iniekcji krystalicznej polega na zabezpieczeniu nieruchomości przed działaniem wilgoci kapilarnej. W takich przypadkach, kiedy wody gruntowe są zbyt wysokie, nastąpiło zalanie albo w nieruchomości działa nieprawidłowa wentylacja, konieczne może być znalezienie skuteczne rozwiązania. Wydaje się, że za iniekcją krystaliczną przemawia znaczna ilość atutów, dlatego warto dokładniej dowiedzieć się, jak przebiega krok po kroku osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej i czy jest to korzystna oferta.

Sprawdzamy przebieg iniekcji krystalicznej

metoda iniekcji krystalicznejDecydując się na skorzystanie z iniekcji krystalicznej, należy najpierw zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża. Na tym etapie należy oczyścić ściany z zawilgoconego tynku czy powłok malarskich. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ich skucie na poziomie wynoszącym od 60 cm do 80 cm powyżej widocznego poziomu zawilgocenia. Zarówno spoiny, jak i ubytki występujące w fugach, powinny zostać oczyszczone i wypełnione masą szpachlową. To od tego etapu zależy skuteczność stosowanych rozwiązań. Bardzo dobrym wyborem jest metoda iniekcji krystalicznej. Kolejnym etapem prac jest wywiercenie w ścianach, równolegle do poziomu posadzki, otworów o średnicy wynoszących w granicach 2 cm i głębokości do około ¾ ściany. Jeżeli ściana jest mocno zawilgocona, 10 cm na pierwszą linią otworów powinna być wywiercona druga, aby otwory były ułożone na przemian. Przed wykonaniem zalania otworów specjalnym płynem do iniekcji krystalicznej, konieczne jest ich zwilżenie wodą, co spowoduje wyższy poziom skuteczności działania preparatu do iniekcji. Następnie należy przygotować zaprawę krystalizującą, która powinna zostać wlana do otworów w czasie maksymalnie 30 minut od momentu jej wykonania. Szybsze napełnienie otworów przygotowaną płynną masą spowoduje lepszą skuteczność procesu osuszania. Dlatego ważne jest, aby usługa ta była wykonywana przez specjalistów posiadających doświadczenie w osuszaniu nowoczesną metodą iniekcji krystalicznej w przypadku różnych nieruchomości.

Uznaje się, że iniekcja krystaliczna jest trwałą oraz skuteczną metodą osuszania murów zawilgoconych wodami gruntowymi. Ze względu na liczne zalety, metoda ta jest coraz powszechniej stosowana. Nadaje się do osuszania ścian wykonanych z różnych materiałów budowlanych, o odmiennych poziomach grubości czy zasolenia ścian. W przypadku mocniej zawilgoconych ścian ta metoda jest bardziej skuteczna. Dużą zaletą tej metody jest prostota jej wykonania, a także brak naruszania konstrukcji budynku czy samych fundamentów.