Z czego składa się więźba dachowa?

Z czego składa się więźba dachowa?

Konstrukcja więźby dachowej składa się z wielu elementów posiadających swoje nazewnictwo. Aby dobrać rodzaj dachu do konkretnego budynku należy zastanowić się, czy poddasze ma być użytkowe, czy też nie, oraz jaki ma być kształt dachu. 

Elementy więźby dachowej

więźba dachowaNa elementy więźby dachowej składają się takie części jak: krokiwe, płatwie, kalenica, murłata, słupy, kleszcze, miecze, jętki i wiatrownica. Krokwie to główne elementy, na których opiera się cała konstrukcja dachu. Krokwie mają postokątny przekrój poprzeczny, są  grubości mnimum 5 cm. Krokwie muszą być rozstawione co 0,8 – 1,2 m. Oparciem krokwi są płatwie. Można wyróżnić tu płatwie takie jak: kalenica, murłata lub jętki, które są płatwiami pośrednimi i występują zależnie od rodzaju więźby. Płatwie to belki poziome, które są podporą krokwii. Płatwie to elementy nośne, dlatego muszą mieć dość duży przekrój poprzeczny. Płatwie dzielą się na kalenicową,  pośrednią i stopową. Płatwie są oparte na słupach i usztywniane mieczami. Górna krawędź dachu to kalenica. Wzdłuż kalenicy łączą się połacie dachowe. W miejscu kalenicy krokwie opierają się na płatwi kalenicowej. Płatw stopowa o kwadratowym przekroju to murłata. Tworzy ona dolną podporę krokwi. Ma za zadanie przenosić obciążenia z krokwi na ścianę budynku. Mułata przymocowana jest do muru za pomocą specjalnych stalowych kotew. Słupy to pionowe elementy więźby dachowej. Mają one funkcję przekazywania obciążeń z płatwi na strop. Kleszcze natomiast to poziome belki, które łączą przeciwległe płaty krokwi. Miecze to skośne belki. Łączą one słupy z kleszczami, albo słupy z płatwiami pośrednimi. Mają za zadanie usztywniać więźbę dachową podłużnie. Dwie przeciwległe krokwie łączą jętki. To belki, dzięki którym jest zachowana sztywność więźby i nośność krokwi. Ukośnie do krokwi są pzybijane deski –  wiatrownica. Wykorzystuje się je na stomych dachach, aby zabezpieczyć dach przed zerwaniem podczas silnego wiatru.  Więźba dachowa dzieli się na: więźba krokwiowo – belkowa, więźba jętkowa i więźba płatwiowo – kleszczowa. Można jeszcze wyróżnić wiązary kratowe. Są one wykorzystywane tylko w dużych halach i budynkach użyteczności publicznej. Są lekkie, proste i szybko wykonane. Składają się one z pasów górnych i dolnych, słupków oraz krzyżulców. 

Jak widać więźbę dachową tworzy wiele elementów drewnainych, które mają swoje nazwy i funkcje. Przenoszenie obciążeń, usztywnianie więźby i inne to tylko część tych zadań jakie mają wykonywać poszczególne elementy więźby. Ważne, aby poszczególne elementy posiadały wymagane grubości i przekoje, aby konstrukcja dachu była stabilna i służyła na lata.