Wybieramy odpowiednią sondę hydrostatyczną

Wybieramy odpowiednią sondę hydrostatyczną

Dostępne na rynku sondy hydrostatyczne są urządzeniami wykorzystywanymi do pomiaru poziomu cieczy metodą hydrostatyczną. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, zarówno w wielu gałęziach przemysłu, jak również w gospodarce wodno-ściekowej. Dają one możliwość uzyskania bardzo dokładnych pomiarów w różnego typu zbiornikach, zarówno tych otwartych, jak i zamkniętych. Co jeszcze warto wiedzieć na temat działania sond hydrostatycznych? Oraz w jaki sposób wybierać je w zależności od szczegółowych zastosowań?

Sprawdzamy dostępne sondy hydrostatyczne

sondy hydrostatyczne do pomiarówMetoda hydrostatyczna jest to metoda wyznaczania ciśnienia hydrostatycznego cieczy, tak więc masy słupa płynu o określonej wysokości. Jest to metoda bardzo powszechnie stosowana ze względu na dokładność pomiarów. Nie mają na nią wpływu ani ruchy cieczy wewnątrz zbiornika, ani spienienie cieczy, ani inne czynniki mechaniczne, w tym zawirowania czy drgania. Warto wybierać odpowiednie sondy hydrostatyczne do pomiarów. W czasie wykonywania obliczeń stosowany jest wzór w którym ciśnienie jest ustalane jako iloraz wysokości słupa cieczy, stałego przyspieszenia ziemskiego oraz gęstości cieczy. Zasada działania sond hydrostatycznych nie jest skomplikowana oraz opiera się o dokonywanie pomiarów ciśnienia w oparciu o zmiany poziomu oporu elektrycznego w czujnikach piezorezystencyjnych. Czujniki takie wykonane są z krzemu, natomiast ich opór elektryczny jest uzależniony od działającej siły mechanicznej. Należy pamiętać, iż zebrany w zbiornikach płyn nie ma bezpośrednio kontaktu z czujnikami, a jedynie są one zatopione w ceramice lub znajduje się oddzielająca membrana wykonana ze stali albo tytanu. Zarówno ceramika, jak i membrana pełnią dwie ważne funkcje. Pierwszą z nich jest fakt, iż pod naporem cieczy będzie ona ulegała odkształceniu i zacznie napierać na czujnik z określoną siłą. Oprócz tego chroni czujnik oraz inne elementy sondy przed działaniem szkodliwych czynników. Ostatnim istotnym elementem sondy będzie kapilara, która umieszczona jest w kabli zasilającym znajdującym się na zewnątrz zbiornika. Pozwala ona na odniesienie uzyskanego pomiaru do ciśnienia atmosferycznego.

Na rynku znajdziemy bardzo szeroki wybór sond hydrostatycznych, które mogą różnić się zarówno jakością wykonanych materiałów, jak również standardu działania. We wszystkich przypadkach opierają się one jednak o ten sam, opisany powyżej schemat, co zapewnia odpowiedni poziom skuteczności działania. Dodatkowo istotnym parametrem będzie jakość wykonania, na którą warto zwrócić uwagę, aby zakupiona sonda służyła przez jak najdłuższy okres czasu oraz umożliwiała wykonywanie jak najbardziej szczegółowych pomiarów.