Weryfikacja dokumentów przez detektywa

Weryfikacja dokumentów przez detektywa

Coraz większym wyzwaniem w polskim biznesie jest poradzenie sobie ze skalą nieprawdziwych dokumentów. Firmy, nasi kontrahenci bardzo często posługują się nieprawdziwymi dokumentami w celu udokumentowania swojego dochodu, przychodu, chcąc wymusić na nas określoną postawę wobec swojej firmy, np. udzielenie finansowania jeżeli zajmujemy się udzielaniem pożyczek, albo chcą przedstawić swoją firmę jako wiarygodną, w celu podjęcia współpracy.

Wywiad detektywistyczny w sensie profilaktyki

agencja detektywistyczna w KrakowieNa rynku usług detektywistycznych znajdują się agencje detektywistyczne, które w ramach przeprowadzanego wywiadu gospodarczego oceniają jednocześnie prawdziwość przekazywanych przez naszych kontrahentów dokumentów finansowych. Są również agencje, które w sensie ścisłym zajmują się tylko ocenianiem dokumentów finansowych klientów i porównaniem ich z prawdziwą sytuacją finansową danej firmy lub danych osób. Odbywa się to za pomocą tzw. weryfikacji terenowej, która jest zespołem działań mających na celu ustalenia prawdziwej kondycji finansowej kontrahenta. Agencja detektywistyczna w Krakowie obserwuje danego kontrahenta, ustala jego miejsce zamieszkania, ocenia wartość posiadanych przedmiotów na podstawie obserwacji i ustalenia jej zgodności z ogólnodostępnymi i udostępnionymi przez klienta dokumentami. W dzisiejszych czasach sam klient bardzo łatwo może edytować dokumenty finansowe swojej firmy. Prowadząc działalność gospodarczą a zasadach ogólnych samodzielnie mogę tworzyć Księgę Przychodów i Rozchodów, rozliczając się na zasadach ryczałtu prawo pozwala mi również samodzielnie prowadzić Ewidencję Przychodów. Tego typu dokumenty mogą być, wg. procedur bankowych dokumentami dochodowymi, na podstawie których mogę ubiegać się w banku o kredyt: gotówkowy, celowy lub hipoteczny. Skala nadużyć może być duża, dlatego warto na bieżąco współpracować z agencją detektywistyczną i ustrzec się działania nakierowanemu bezpośrednio w nas. Czasy niedokładnych i nieprawdziwych dokumentów dochodowych, zwłaszcza w obliczu możliwości jakie dała nam cyfryzacja tworzą okazję w biznesie dla ludzi nieuczciwych. Warto się przed tym zabezpieczyć.

Wywiad gospodarczy może być elementem profilaktyki ze strony dużych przedsiębiorstw, dla których wikłanie się w podejrzane transakcje i układy może mieć znaczenie negatywne w sensie nie tylko finansowym, ale także w sensie PR. Wywiad gospodarczy, z drugiej strony może również wspierać trafne decyzje biznesowe i wyszukiwać oraz dostarczać nam potencjalnie trafne inwestycje biznesowe. Jest to więc podwójna zaleta korzystania z tego typu rozwiązań.