Transport odpadów poza granice kraju

Transport odpadów poza granice kraju

Wszelkiego rodzaju śmieci są corocznie produkowane w tak dużych ilościach, że żaden kraj nie jest w stanie sobie całkowicie z nimi poradzić. Nieczystości stałe i ciekłe stanowią problem globalny i nawet najlepsze uregulowania prawne jedynie częściowo pomagają go rozwiązać. Przepisy poszczególnych krajów są w tym względzie zresztą różne. Chcąc przewieźć poza granice Polski jakiekolwiek śmieci, musimy zazwyczaj postarać się o uzyskanie stosownego zezwolenia.

Przewóz odpadów z Polski do Niemiec

niemcy - wymagane zezwolenie na przewóz odpadówWiele przedsiębiorstw różnego typu stara się produkowane przez siebie odpady wywozić poza terytorium Polski. Dotyczy to oczywiście tych firm, dla których taki transport jest opłacany, a zatem w szczególności mieszczących się na terenach województw bezpośrednio sąsiadujących z innymi państwami. Najczęściej do urzędów wpływają wnioski o wydanie zgody na przewóz nieczystości na terytorium Niemiec. Kto dokładnie i w jakim celu chce transportować tak daleko polskie odpady? Oczywiście nade wszystko te zakłady produkcyjne, które mają problem z pozbyciem się niebezpiecznych substancji i materiałów na terenie naszego kraju. Oczywiście wszelkie śmieci mogą być w Polsce utylizowane, składowane lub poddane procesowi recyklingu, jednak w przypadku niektórych z nich koszty takich działań są bardzo duże. Jeśli chodzi o Niemcy – wymagane zezwolenie na przewóz odpadów to dokument, który można uzyskać stosunkowo prosto. Wystarczy, że polska firma posiada zaświadczenie potwierdzające, że przewożone przez nią odpady trafią do ściśle określonego punktu zlokalizowanego w kraju naszych sąsiadów. Gdzie najczęściej są przewożone takie nieczystości? Nade wszystko do profesjonalnych spalarni. W Polsce funkcjonuje ich o wiele mniej niż u naszych zachodnich sąsiadów , a korzystanie z nich jest o wiele droższe. Na terenie Niemiec system radzenia sobie z odpadami należy uznać za bardzo efektywny. Jest to spowodowane nie tylko ilością miejsc, w których są utylizowane i składowane śmieci, ale także samymi sposobami dbania tego kraju o środowisko już na poziomie produkcji towarów.

W Niemczech wytwarza się o wiele więcej opakowań szklanych lub papierowych niż w Polsce, dzięki czemu kraj ten lepiej niż nasz radzi sobie z recyklingiem odpadów. Wszędzie jednak niezależnie od miejsca na ziemi znajdują się także niebezpieczne substancje i materiały, z którymi trzeba sobie poradzić w szczególny sposób. Istnieje możliwość wywozu groźnych śmieci z terenu naszego państwa na obszar innego, jednak musimy mieć wówczas przy sobie stosowne zezwolenie.