Sposoby izolacji piwnicy od wewnątrz

Sposoby izolacji piwnicy od wewnątrz

Głównym zagrożeniem dla piwnic jest woda gruntowa, która może powodować zawilgocenie ścian. Warto wiedzieć, że potrafi ona znaleźć nawet niewielką szczelinę i przez nią dostawać się do wnętrza, spowodować zawilgotnienie ścian piwnicy, a także doprowadzić do pojawienia się grzybów oraz pleśni. Z tego powodu istotne jest izolowanie tej części domu, która jest całkowicie zagłębiona w gruncie. Jedną z częstych pułapek jest oszczędność na materiałach hydroizolacyjnych. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę w przypadku pojawienia się wód gruntowych?

Stosujemy skuteczną hydroizolację

skuteczna hydroizolacja piwnicy od wewnątrzNa zagrożenie spowodowane wodami gruntowymi w znaczny sposób wpływa rodzaj gruntów, na jakich posadowiony jest budynek, a także poziom wód gruntowych w danym miejscu. Grunty przepuszczalne, jak na przykład piaski, nie zatrzymują w swojej strukturze wody. Inaczej jest w przypadku gruntów spoistych, takich jak glina, w przypadku których możliwe jest zatrzymywanie wody na całe miesiące i powodujących narażenie fundamentów na trwałe zawilgocenie. Z tego powodu projektowanie nieruchomości powinno być poprzedzone wykonaniem badań gruntowo-wodnych. W przypadku, kiedy woda zaczyna pojawiać się w wybudowanym domu, konieczne będzie zastosowanie rozwiązania awaryjnego. Korzystnym wyborem może być skuteczna hydroizolacja piwnicy od wewnątrz. Jest ona określana mianem wanny wewnętrznej. Jest to jednak ryzyko narażenia ścian budynku na kontakt z wilgocią, a także na konieczność dociążania takich izolacji warstwą betonu, która będzie równoważyć siłę wyporu wody. W przypadku niedoświadczonych osób budowa szczelnej wanny wewnętrznej będzie zadaniem niezwykle trudnym. Z tego względu ten rodzaj usługi powinien być wykonywany wyłącznie przez doświadczonych pracowników z profesjonalnych firm. Innym sposobem na wykonanie białej wanny wewnętrznej jest zastosowanie mineralnych szlamów uszczelniających. Dodatkowo możliwy jest drenaż piwnicy oraz sukcesywne odpompowywanie wody na zewnątrz. Rozwiązanie to ma jednak sporo wad, ponieważ nie usuwa przyczyn problemu.

W przypadku nowo budowanych nieruchomości problem wilgoci w gruncie może być szybko rozwiązany. W takich przypadkach wystarczające jest wykonanie izolacji pionowej albo poziomej, która wykonywana jest na przykład z papy bitumicznej. Zdarza się jednak także pojawianie wilgoci w istniejących już nieruchomościach, co w znacznym stopniu może przekładać się na konieczność znalezienia innych rozwiązań. Najlepszą opcją w tej sytuacji będzie wykonanie hydroizolacji piwnicy od wewnątrz, co zapobiegnie dalszemu przedostawaniu się wilgoci.