Rozdzielnice w połączeniu z automatyką

Rozdzielnice w połączeniu z automatyką

 

Rozdzielnica elektryczna stanowi element układu elektroenergetycznego, w którym może pełnić różne funkcje. Niezmiennie jednak główną rolą rozdzielnic jest rozdział, przetwarzanie i przesył energii elektrycznej pomiędzy obwodami i podsystemami, przy zachowaniu bezpieczeństwa. Jednocześnie, rozdzielnice stanowią także zabezpieczenie dla obwodów elektrycznych przed uszkodzeniami czy zanieczyszczeniami. Dzięki dużej funkcjonalności, rozdzielnice elektryczne, mogą być stosowane zarówno w przemyśle, jak i w instalacjach domowych.

Co charakteryzuje rozdzielnice i automatykę?

rozdzielnice i automatykaEnergia elektryczna wykorzystywana jest obecnie niemal wszędzie – dla jej prawidłowego przepływu, a zatem i dla prawidłowego oraz bezpiecznego działania sprzętów, niezbędne są odpowiednie akcesoria. Rozdzielnica elektryczna rozdziela prąd odpowiednio do obwodów, zasilających poszczególne urządzenia, dlatego rozdzielnice i automatyka to nieodłączne elementy. W rozdzielnicach montowane są aparaty rozdzielcze, które pozwalają na odpowiednie rozmieszczenie, odseparowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem obwodów elektrycznych. Rozdzielnica elektryczna wygląda, jak skrzynka, najczęściej jest wykonana z trwałej, wytrzymałej blachy stalowej i zabezpiecza obwody przed zapyleniem, wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Dla zachowania optymalnego bezpieczeństwa rozdzielnice elektryczne posiadają wyłączniki, za pomocą których, podczas awarii, odcinany zostaje dopływ prądu. Rodzaje rozdzielnic elektrycznych: rozdzielnice elektryczne można podzielić na kilka kategorii, w zależności od: konstrukcji – rozdzielnice tablicowe, skrzynkowe, szafowe, funkcji w sieci elektroenergetycznej – rozdzielnice oddziałowe główne i podrozdzielnice, rozdzielnice manewrowo-stycznikowe, rozdzielnice siłowe, oświetlenia, miejsca zamontowania – wnętrzowe i napowietrzne, sposobu zamontowania – do wyboru dostępna jest rozdzielnica elektryczna podtynkowa, rozdzielnica elektryczna natynkowa i rozdzielnica wolnostojąca, możliwości przemieszczania – stacjonarne, ruchome, dostępu i możliwości obsługi – z obsługą jednostronną oraz dwustronną, sposobu montażu podstawowych aparatów elektrycznych w głównym torze prądowym pola rozdzielnicy – rozdzielnice jednoczłonowe i dwuczłonowe.

Rozdzielnica elektryczna znajduje zastosowanie przede wszystkim: w łączeniu, rozdzielaniu i przerywaniu obwodów elektrycznych, w regulowaniu parametrów energii elektrycznej, w dokonywaniu pomiarów, w zarządzaniu pracą urządzeń sterowniczych. Rozdzielnice są więc elementami układów elektroenergetycznych, zarówno niezbędnymi dla ich prawidłowej pracy, jak i dla bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej.