Referat o zaburzeniach matematycznych

Referat o zaburzeniach matematycznych

Jestem studentką trzeciego roku pedagogiki. Po tym roku, chcę iść na specjalizację ze wsparcia w trakcie edukacji wczesnoszkolnej. Jednakże, już w tym roku mamy przedmioty, które mają pomóc nam w robieniu specjalizacji w przyszłym roku akademickim. Na jednym z takich przedmiotów mamy napisać referat na zaliczenie. trafił mi się temat o zaburzeniach matematycznych u dzieci. Zebrałam odpowiednią literaturę na ten temat, zapoznałam się z wieloma artykułami na ten temat i zaczęłam pisać referat. 

Najczęstsze problemy dzieci z matematyką

zaburzenia matematyczneWszyscy wiedzą, co to jest dyskalkulia. Jednakże, dla większości osób kojarzy się ona przede wszystkim z problemami z liczeniem. Mało kto wie, że dyskalkulia to szerokie spektrum zagadnień i każde z nich opisuje inne zaburzenia matematyczne. Swój referat oparłam na typologii zaburzeń matematycznych według światowej klasy neurologa, który zajmował się klasyfikacją tych zaburzeń, jako pierwszy specjalista w historii. Referat zaczęłam od opisu zaburzeń słownych, leksykalnych i graficznych. Są to podstawowe zaburzenia, które najłatwiej wykryć. Dzieci z tymi zaburzeniami mają problemy z zapisem, nazwaniem i odczytywaniem cyfr i liczb. Nie jest trudno zauważyć, że dziecko płynnie czyta i zacina się na liczbach, albo że nie potrafi określić ile zer tworzy jaką liczbę. Są jednak również inne, bardziej skomplikowane zaburzenia. Trudniej jest stwierdzić zaburzenia operacyjne czy wykonawcze. Dopiero specjalistyczne testy potrafią wykazać czy dziecko jest po prostu nieuzdolnione matematycznie czy cierpi na specyficzne zaburzenie. Jeszcze trudniejsze do diagnozy są zaburzenia pojęciowo-poznawcze. Dziecko mające z nimi problemy nie ma problemu z liczeniem czy nazywaniem liczb, ale nie radzi sobie przy zagadkach takich jak labirynty, wykreślanki albo rebusy. Często problemy te nie są w ogóle kojarzone z zaburzeniami matematycznymi. Swój referat zakończyłam tezą, że wykrywanie takich zaburzeń jest bardzo ważne, ponieważ odpowiednie ćwiczenia mogą zniwelować problemy i oszczędzić wielu stresów również w dorosłym życiu.

Mój referat został oceniony bardzo dobrze. Wykładowca powiedział, że niezwykle przyłożyłam się do tematu. Faktycznie tak było, ponieważ temat zaburzeń matematycznych niezwykle mnie zainteresował. Szczególne było dla mnie to, że wiele osób cierpiących na zaburzenia matematyczne w ogóle nie jest świadomym swoich zaburzeń. Chciałam swoją pracą zawodową pomóc takim osobom. Nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, gdyż niektóre typu dyskalkulii bardzo mocno utrudniają życie codzienne.