Przemysłowe urządzenia pomiarowe – rodzaje

Przemysłowe urządzenia pomiarowe – rodzaje

Narzędzia miernicze służą do wykonywania pomiarów. Mogą działać samodzielnie lub być wykorzystywane wraz z innymi przyrządami dodatkowymi. Do najczęściej wykonywanych pomiarów zalicza się badanie poziomu temperatury, siły, ciężkości, odległości, ale również masy i czasu.

Podział przemysłowych urządzeń pomiarowych

przemysłowe urządzenia pomiaroweDostępnych jest wiele przyrządów do mierzenia. Przemysłowe urządzenia pomiarowe dzieli się ze względu na ich funkcje na mierniki, rejestratory, detektory i charakterografy. Mierników używa się do pomiaru napięcia elektrycznego, ciśnienia czy wilgotności. Wyposażone najczęściej są w podziałkę wskazówkową lub wyświetlacz cyfrowy. Rejestrator przemysłowy określa wartości różnych parametrów zaistniałych w czasie oraz archiwizują i wizualizują te informacje. Służą między innymi do określenia temperatury, ciśnienia, wilgotność, zapylenie). Detektory zostały wyposażone w czujniki do wykrywania i rejestrowania obiektów, zjawisk i innych parametrów fizycznych. Wykorzystywane są w sytuacjach gdy oko ludzkie nie jest w stanie poradzić sobie z pomiarem badanego sygnału oraz wtedy, gdy rejestracja sygnałów wymagana jest, aby była przeprowadzona bezosobowo. Charakterograf to kolejne urządzenie służące do pomiaru lecz w tym przypadku obiektem badanym będą elementy elektroniczne, np. złącza. Każde z przemysłowych urządzeń pomiarowych będzie miało w różnych gałęziach gospodarki zastosowanie. W przemyśle spożywczym najczęściej wybieranym przyrządem będzie urządzenie do mierzenia masy i ciężaru towarów. Szczególnym rodzajem służącym do pomiaru np. wilgotności jest higrometr. Na szeroką skalę stosowany w zakładach mięsnych, gdzie jakość produktów ma wysokie znaczenie. W branży gastronomicznej używany jest jeszcze inny rodzaj urządzeń pomiarowych a mianowicie ph-metry. Określają one kwasowość oraz zasadowość produktów. Przyrząd ten jest niewielkich rozmiarów, mieści się nawet w dłoni, jest łatwy w obsłudze, a ustalenie ph danego towaru jest szybkie i proste w rejestrowaniu. Dla odmiany w przemyśle papierniczym czy branży drzewnej zapotrzebowanie będzie na urządzenia mierzące grubość gotowych towarów. Stosowane są wtedy czujniki laserowe.

Do zbierania informacji i przetwarzania danych wykorzystuje się takie przemysłowe urządzenia pomiarowe, które są łatwe w obsłudze ale też dokładne, trwałe, nie za dużych rozmiarów. Wyposażenie urządzeń pomiarowych w czujniki tensometryczne podnosi jakość obsługi przyrządu i daje dokładne pomiary. Dla wygody w użytkowaniu instaluje się w tych przyrządach złącze USB. Dzięki niemu można łatwo podłączyć się do komputera osobistego i pracować na otrzymanych pomiarach.