Producenci wag samochodowych

Producenci wag samochodowych

 

Konieczność ważenia pojazdów w transporcie samochodowym spowodowała, że wagi samochodowe stały się bardzo popularnym produktem na rynku. Wielu producentów tych wag powstało w niedawnym okresie idąc w parze za zwiększającą się rolą transportu samochodowego. Jak wiadomo towar, który wyjeżdża trzeba ważyć i wystawić na to odpowiedni dokument, gdyż w przypadku przeładowania może być z tym problem.

Produkcja wag samochodowych

wagi samochodowe producentWagi do ważenia pojazdów samochodowych są oparte głównie na czujnikach tensometrycznych. Tensometr to stalowe urządzenie w którym umieszczone są oporniki zmieniające swoją skuteczność oporu w zależności od ugięcia metalu w którym są wtopione. Te ugięcia są mikroskopijne, jednak dają wyraźne wahania oporu, dlatego te wahania są przetwarzane na sygnał napięciowy skalibrowany w odbierającym go przetworniku na konkretną wartość wagową w zależności od ciężaru jaki wywołuje odkształcenie. W takich urządzeniach jak wagi samochodowe producent wykorzystuje właściwości tensometrów i podwiesza na nich z reguły platformę do ważenia pojazdów. W ten sposób wszystkie obciążenia jakie wywołuje ciężar jednostki samochodowej są przekazywane na tensometry, które w odpowiedni sposób reagują przesyłając skalibrowaną wartość. Typowa waga samochodowa to platforma, ale są także kompaktowe wersje używane do ważenia pojazdów w terenie, jednak wszystkie wersje oparte są na tensometrach. Przetwornik, to następny bardzo ważny element wagi samochodowej, gdyż to on odpowiada za przekształcenie sygnału napięciowego na konkretną wartość wagową. Zwykle występuje on w charakterze gotowego wyświetlacza przedstawiającego daną wartość, ale może też nie posiadać wizualizacji. We współczesnych systemach taki przetwornik połączony jest z systemem komputerowym zawierającym oprogramowanie zawierające niezbędne narzędzia do przetwarzania danych wagowych. To za pomocą jego wydrukujemy kwit wagowy z wartościami ważenia, a także będziemy mogli prowadzić ewidencje ważeń i robić zestawienia. Szczególna przydatność takiego oprogramowania występuje w miejscach, gdzie tych ważeń jest naprawdę dużo i wystawienie kwitów ręcznie byłoby bardzo czasochłonne. Oprogramowanie jest z reguły spersonalizowane pod odbiorcę i jego potrzeby, dlatego ciężko jest znaleźć dwie podobne wersje programów.

Producenci wag samochodowych zajmują się ich budową od podstaw, niekiedy nawet łącznie z fundamentami. Całość dopełnia wgranie i skonfigurowanie programów wagowych na konkretnym stanowisku pracy i przeszkolenie personelu, który będzie obsługą wagi zarządzać. Tak jak wspomniałem istnieją także wersje mobilne, których budowa jest nieco inna i są tworzone już w fabryce oraz nie wymagają montażu na miejscu.