Podsłuch w nowoczesnych firmach

Podsłuch w nowoczesnych firmach

Prowadząc działalność gospodarczą i udostępniając swoim pracownikom niezbędne narzędzia pracy, do których zalicza się min. służbowy telefon, bierzemy odpowiedzialność za treść prowadzonych przez pracownika rozmów. Wiedza na temat sposobu komunikowania się naszych pracowników, archiwizacja tych rozmów, są kwestią nie tylko bezpieczeństwa, ale również troską o dostarczanie swoim klientom najwyższej jakości usług.

Podsłuchiwanie czy monitorowanie?

sprawdzony podsłuch na telefonMonitorowanie telefonów swoich pracowników na kilku płaszczyznach jest praktyką stosowaną przez wielu pracodawców, przede wszystkim dużych, poważnych przedsiębiorstw, ale również rekomendowaną przez wiele instytucji wspierających biznes w Polsce. Po pierwsze, może stanowić nieoceniony dowód w postępowaniu reklamacyjnym. Firmy cieszące się rzetelnym sprawdzaniem reklamacji swoich klientów są zdecydowanie lepiej postrzegane w sensie wizerunkowym, a klienci, mając świadomość, że ich rozmowy są nagrywane, mają poczucie bezpieczeństwa rozmowy i ewentualnych transakcji. Dodajmy jeszcze, że rozmowy, które mają na celu sfinalizowanie jakiejś transakcji w sensie polskiego prawa – zawarcie umowy na odległość – muszą być nagrywane i archiwizowane, w celu podjęcia ewentualnych środków mających na celu unieważnienie nieważnych w świetle prawa transakcji. Sprawdzony podsłuch na telefon jest również środkiem profilaktycznym. Pracownicy, mając na uwadze, że są podsłuchiwani wzbraniają się stosowania wątpliwych etycznie lub nielegalnych praktyk, które w konsekwencji, pomimo chwilowych profitów, mogą być niebezpieczne dla całej organizacji. Podsłuch na telefon to również nieoceniona pomoc w branży sprzedaży, zwłaszcza u osób organizujących call center. Przysłuchiwanie się rozmowom swoich pracowników ma nieocenioną wartość dydaktyczną, dzięki czemu będziemy w stanie skutecznie podnosić kwalifikacje swoich pracowników i rekomendować zachowania unikające narażanie na błędy na podstawie zapisów konkretnych rozmów. Co więcej, dzięki podsłuchowi będziemy wiedzieć, czy nasi pracownicy wykorzystują powierzony im sprzęt jedynie do celów służbowych.

Dzięki technologii możemy dzisiaj zapobiec wielu nieprzyjemnym sytuacjom, zaszczepiać w pracownikach nawyk dobrych i pożądanych zachowań w trakcie rozmów telefonicznych oraz ograniczyć koszty – używanie telefonów służbowych w celach prywatnych mogą być dla nas kosztami w dosłownym, finansowym sensie. Warto zatem wziąć przykład z dużych firm, o długim dorobku organizacyjnym i kultury pracy, gdzie tego typu środki profilaktyczne są codziennością.