Po co wzorcuje się mierniki?

Po co wzorcuje się mierniki?

W obecnych czasach urządzenia służące do pomiarów są wzbogacane o coraz większą ilość funkcji. Coraz rzadziej można się spotkać z tego typu urządzeniami, które służą tylko do pomiarów w jednym zastosowaniu. Przykładem takiego wielofunkcyjnego miernika, sa bez wątpienia multimetry.

Czy opłaca się wzorcować multimetr?

profesjonalne wzorcowanie multimetrówUrządzenia pomiarowe wraz z biegiem lat ulegają coraz większym przemianom. Coraz trudniejsze jest spotkanie urządzenia, które może być wykorzystywane do pomiarów na przykład wyłącznie odległości. Mierniki staja sie coraz bardziej wielofunkcyjne i funkcjonalne, a ich przykładem mogą być z cała pewnością multimetry. Początkowo, tego typu urządzenia stosowane były wyłącznie profesjonalnie ze względu na bardzo wysokie ceny zakupu. Obecnie jednak, sięgają po nie również coraz części osoby prywatne, którym mogą się one przydać na przykład podczas remontów. Ze względu na to, że multimetry mogą być wykorzystywane do pomiarów różnego rodzaju miar, bardzo ważna jest ich kalibracja, czyli inaczej profesjonalne wzorcowanie multimetrów. Dotyczy to tych urządzeń które wykorzystywane są w celach profesjonalnych, ale również tych, z których korzystają osoby prywatne. Ze względu na bardzo duże możliwości tych urządzeń pomiarowych, bez ich kalibracji może dochodzić do różnego rodzaju błędów podczas pomiarów. Często zdarza się, że urządzenia te mylą jednostki miar które powinny być zastosowane w danej sytuacji, albo też podają wyniki, które nie maja żadnego przełożenia na stan faktyczny. Właśnie dlatego, aby móc wykorzystać cały dostępny potencjał multimetrów, tak ważna jest ich odpowiednia kalibracja. Jak można się domyśleć tak trudnej i skomplikowanej procedury nie można wykonywać samodzielnie. Wykorzystywany przez nas multimetr należy w tym celu oddać do odpowiedniego laboratorium, które przeprowadzi tą procedurę szybko i niezwykle fachowo. W tym celu najpierw zostaną przeprowadzone testy tego sprzętu, które potwierdzą, że jego dokładność pomiarowa jest odpowiednio wysoka, według obecnie obowiązujących norm. Następnie zostanie przeprowadzone właściwe wzorcowanie tego miernika, polegające na wprowadzeniu do jego pamięci tak zwanego wzorca miar. Jest to zespół różnych wartości i jednostek miary, do których miernik ten może się odnosić, podczas ustalania wyniku pomiaru.

Wykorzystywanie różnych urządzeń pomiarowych w przemyśle jest obecnie bardzo powszechne. Stosowane są one jednak również coraz częściej przez osoby prywatne. W szczególności mowa jest tutaj o wielofunkcyjnych urządzeniach pomiarowych, które muszą być poddane procedurze kalibracji.