Na czym polega proces cięcia wodą?

Na czym polega proces cięcia wodą?

Technologia cięcia strumieniem wody opiera się na zasadzie erozyjnego działania mieszaniny szybkoobrotowego strumienia wody i stałych cząstek ściernych na obrabiany materiał. Fizyczna istota mechanizmu tnącego strumieniem wody polega na oddzieleniu i porwaniu cząstek materiału z wnęki tnącej przez szybki przepływ cząstek fazy stałej.

Dlaczego przedsiębiorcy chwalą cięcie wodą?

profesjonalne cięcie wodąStabilność przepływu i skuteczność działania dwufazowego strumienia wody i ścierniwa zapewnia optymalny dobór szeregu parametrów cięcia, w tym ciśnienia i natężenia przepływu wody oraz natężenia przepływu i wielkości cząstek materiału ściernego. Woda sprężona przez pompę wysokociśnieniową przepływa przez dyszę wodną i wchodzi do komory mieszania. W komorze mieszania woda jest mieszana ze ścierniwem, a następnie przechodzi przez drugą, karbidową dyszę. Z tej dyszy strumień wody ściernej wypływa z dużą prędkością i uderza w powierzchnię ciętego materiału. Profesjonalne cięcie wodą ma wiele zalet i tutaj wyróżnić można głównie brak efektu termicznego na cięty materiał. Oprócz tego zaletą są znacznie mniejsze straty ciętego materiału, szeroka gama ciętych materiałów i grubości, wysoka wydajność cięcia materiałów arkuszowych o grubości większej niż kilka milimetrów i brak wypalania się pierwiastków stopowych w stalach i stopach stopowych. Cięcie wodą charakteryzuje także brak topnienia i przywierania materiału na krawędziach materiału oraz w obszarze przyległym, pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe procesu, ekologiczna czystość i całkowity brak szkodliwych emisji gazów i wysoka jakość kroju. Cięcie strumieniem wody to jedna z najskuteczniejszych metod cięcia blach grubszych niż osiem mm. Cięcie strumieniem wody może być używane do cięcia skał, kamieni, ceramiki, szkła. Nadaje się do cięcia różnych metali w tym stali. Oprócz tego ingeruje w beton, gumę i inne tworzywa sztuczne. Jednym słowem, ta metoda wykorzystania wody jest odpowiednia dla prawie wszystkich materiałów o wysokiej wytrzymałości, ponieważ pozwala osiągnąć maksymalne oszczędności poprzez zmniejszenie zużycia materiałów.

Cięcie strumieniem wody to cięcie metalu wodą z dodatkiem twardych cząstek ściernych. Do cięcia strumieniem wody używane są specjalne maszyny, do których należą pompa wysokociśnieniowa do sprężania wody, komora mieszania, do której dodaje się ścierniwo, dwie dysze o większej średnicy na wlocie do komory i mniejszą na wylocie z niej. Technologia cięcia wodą jest odpowiednia dla szerokiej gamy materiałów, w tym metali o wysokiej wytrzymałości i twardych materiałów ogniotrwałych.