Mało inwazyjne i ekologiczne ‒ o przewiertach horyzontalnych

Mało inwazyjne i ekologiczne ‒ o przewiertach horyzontalnych

Wykonywanie sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych do niedawna wiązało się zakrojonym na szeroka skalę kopaniem odkrywkowym. Było wielokrotnie trudne do zrealizowania ze względu na pojawiające się na drodze prac: ulice miejskie, jezdnie, jeziora, grząskie i podmokłe tereny, obszary leśne, miejsca zabudowane lub azyle ekologiczne znajdujące się pod ochroną. Obecnie istnieje w Polsce więcej rozwiązań, które pomagają przeprowadzić łącza kanalizacyjne lub wodociągowe w mniej inwazyjny i bardziej prosty sposób.

O ekologicznych przewiertach horyzontalnych

ekologiczne przewierty horyzontalneJednym z łatwiejszych sposobów służących do wybudowania podziemnej sieci są przewierty. Metoda ta polega na wykonaniu wiercenia wstępnego i wprowadzeniu sądy kierowanej odgórnie przez operatora. Wziernik przekazuje obraz znajdujących się pod ziemią przeszkód i umożliwia przeprowadzenie kopania całkowicie bezpieczną drogą. Nowa technika, w przeciwieństwie do tradycyjnego kopania ‒ dzięki badaniu tego, co znajduje się pod ziemią ‒ pozwala uniknąć przykrych niespodzianek w postaci skał, utajonych zbiorników wodnych, innych sieci nieumieszczonych na planach. Sonda daje możliwość ciągłego kontrolowania głębokości i kierunku przewiertu, a tym samym ‒ szansę na łatwe ominięcie także znanych przeszkód. Ekologiczne przewierty horyzontalne oszczędzają zarówno materiały, które zostałyby zniszczone w wyniku zalania czy uszkodzenia znajdującego się w ziemi obiektu, jak i te które należałoby dokupić w celu naprawy powstałej szkody i nadbudowy sieci. Przewierty nową metodą ogólnie są mniej kosztowne, ponieważ pozwalają na ograniczenie wydatków na część konstrukcji znajdującą się na powierzchni i wykonany rozkop. Wiercenia tego typu skracają znacznie czas wszystkich prowadzonych robót, a pomijając element usuwania wszystkiego, co znajduje się nad ziemią i na jej powierzchni, są przede wszystkim bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Wykonywanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i różnorodnych prac pod ziemią zawsze wiąże się z dużym ryzykiem, nakładem czasu i pieniędzy. Obecnie jednak opracowano lepszą metodę prac podziemnych, która jest bardziej skuteczna w prowadzeniu tradycyjnych odwiertów. Prowadzone bez zewnętrznego kopania wiercenie horyzontalne pozwala na ominięcie zarówno powierzchniowych, jak i głębinowych przeszkód. Jest bardziej ekonomiczne, bezpieczne, a oprócz tego daje szanse na dowolne zaprojektowanie sieci, tak by nie kolidowała z innymi obiektami umieszczonymi pod powierzchnią, ale też by sama szybko nie uległa zniszczeniu.