Kto tworzy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Kto tworzy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Od wielu lat działam już w biznesie na wielu płaszczyznach. Początkowo jednoosobowo prowadząc swoją działalność, z czasem rozszerzając swoje usługi zacząłem zatrudniać pracowników. Nie skupiłem się tylko na jednym obszarze działalności, prowadząc przedsiębiorstwa z różnych dziedzin. Jedna z moich firm wymagała jednak zainwestowania dużych pieniędzy.

Obowiązki stawiane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla przedsiębiorstwRozwój przedsiębiorstw często wiąże się z wydatkami, które trzeba ponieść. Tak samo było i w tym przypadku kiedy musiałem zainwestować w postawienie nowej hali produkcyjnej, zwiększając możliwości wytwarzania materiałów przez firmę. Budowa obiektu wiązała się także z licznymi formalnościami prawnymi, które są niezbędne i wymagane w urzędach. Jednym z takich rzeczy była instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla przedsiębiorstw, zawierająca określone prawnie warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego, a które powinienem przestrzegać i wdrożyć w swoich halach. Dokument ten musi określać wyposażenie, które skutecznie zwalczy pożar, takie jak gaśnica oraz przedstawiać sposób jej konserwowania i przeglądu technicznego. Zapisany jest w nim także sposób postępowania na wypadek pożaru w hali oraz warunki i organizację podczas ewakuacji. Jest to o tyle ważne, że planowałem zatrudnić w tym zakładzie kilkaset ludzi, także w przypadku zaprószenia ognia załoga powinna wiedzieć jak postępować w takich chwilach. Instrukcja przewiduje także metody zapoznania się pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz miejscem, gdzie dany dokument przechowywać. Nie powinno być to jednak biurko prezesa lub kierownika, a łatwo dostępna lokalizacja, zarówno dla zatrudnionych, jak i służb ratowniczych. Informacja ta powinna zawierać też graficzny opis instrukcji przedstawiający wizualnie halę produkcyjną. Wiedząc o tym miałem jednak ogólne pojęcie w tym aspekcie i nie znałem się na tyle żeby taki dokument sporządzić sam. Postanowiłem skorzystać usług zewnętrznej firmy, która zajmuje się stricte tymi zagadnieniami. Specjalista przygotowujący instrukcję wyjaśnił mi wiele aspektów z tym związanych i pogłębiłem swoją wiedzę na ten temat. Wcześniej nie byłem świadomy, że trzeba ją aktualizować co dwa lata.

Firma zrealizowała zlecenie bardzo dobrze i dość szybko miałem przedstawioną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla nowej hali. Dokument został bez problemu przyjęty przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej, odpowiedzialne za kontrolę takich obiektów z czego bardzo się ucieszyłem. Dzięki temu mogłem bez zbędnej zwłoki uruchomić produkcję w nowej hali.