Jak przygotować się do egzaminu prawniczego?

Jak przygotować się do egzaminu prawniczego?

Na wstępie należy powiedzieć, że egzaminy prawnicze w życiu każdego prawnika są rzeczą normalną i standardową. Studia prawnicze wymagają nie tyle dużej precyzji, poświecenia co po prostu czasu. Do egzaminów prawniczych należ zaliczyć egzamin wstępny na poszczególne aplikacje oraz egzamin prawniczy końcowy, który po pozytywnej ocenie umożliwia wpisanie się kandydata do izby samorządowej.

Co należy wiedzieć na temat egzaminów prawniczych?

Egzaminy prawniczeStudia prawnicze chociaż przyzwyczają studentów do egzaminów, to jednak na egzamin wstępny na aplikację należy dokładnie i rzetelnie się przygotować. Ministerstwo Sprawiedliwości zazwyczaj w pierwszym kwartale każdego roku publikuje wykaz aktów prawnych, z których składa się test na aplikacje. Rodzaje aplikacji to: radcowska, adwokacka, komornicza, notarialna i ogólna czy sądowo-prokuratorska. Zawodowe egzaminy prawnicze odbywają się na zakończenie aplikacji, a pozytywny wynik powoduje wpisanie się na listę adwokatów, notariuszy, radców prawnych czy komorników. Egzaminy prawnicze odbywają się w pierwszym kwartale każdego roku. Są egzaminami trudnymi i wymagającymi dużej wiedzy zawodowej i prawniczej. Dla przykładu egzaminy adwokackie i radcowskie składają się z pięciu części. Pierwsza związana jest z prawem karnym, druga część dotyczy prawa cywilnego albo rodzinnego, trzecia część dotyczy prawa gospodarczego, natomiast czwarta prawa administracyjnego. Ostatnia piąta część dotyczy etyki zawodowej poszczególnych zawodów: radcy prawnego czy adwokata. Egzaminy prawnicze zawodowe są pisemnym sprawdzeniem wiedzy kandydatów, mają one charakter zadań praktycznych i umożliwiają zdobycie tytułu zawodowego. Polegają one na zapoznaniu się ze stanem faktycznym i rozwiązaniu kazusu w danej dziedzinie (np. prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa karnego, postępowania karnego czy administracyjnego). Mają one na celu sprawdzenie umiejętności kandydatów do wykonywania zawodu. Są to również egzaminy płatne, a koszty ponosi kandydat, które z kolei uiszcza na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości. Egzaminy te są trudne, jednak aby dobrze się przygotować i otrzymać pozytywną ocenę z tego rodzaju egzaminu należy dużo wcześniej rozpocząć naukę. 

Aplikacje prawnicze cieszą się dużą popularności i zainteresowaniem, bowiem umożliwiają one otrzymanie tytułu zawodowego. Co z kolei pomoże danej osobie na zdobycie pozycji na rynku pracy, zapewnienie sobie stabilizacji finansowej. Po studiach prawniczych niestety nie mamy takiej możliwości, natomiast odbycie aplikacji umożliwia dalszy rozwój i zdobycie prestiżu.