Jak przeanalizować sieć elektryczną?

Jak przeanalizować sieć elektryczną?

 

W przemyśle bardzo ważnym zagadnieniem jest optymalizacja zachodzących procesów. Dzięki inwestycją w odpowiednie rozwiązania możliwym jest bowiem ograniczenie zapotrzebowania na poszczególne media. To z kolei przekłada się w sposób bezpośredni na oszczędności. Jest to szczególnie ważne obecnie, gdy ceny jednostkowe energii elektrycznej czy cieplnej rosną z roku na rok. W związku z tym w zakładach przemysłowych powszechnie spotkać można urządzenia pozwalające na zbieranie informacji o parametrach elektrycznych.

Profesjonalna analiza parametrów elektrycznych

profesjonalny analizator sieciTa jest niezwykle istotna ponieważ większość urządzeń oraz linii technologicznych do swojego prawidłowego funkcjonowania potrzebuje zasilania. Każdy sprzęt czy maszyna ma swoją charakterystykę, która w niektórych przypadkach może wpływać na funkcjonowanie sieci. Przykładem są odkształcenia przebiegu prądu czy napięcia wynikające ze zbyt dużych harmonicznych. W związku z tym niezbędna jest kontrola podstawowych parametrów. W tym celu wykorzystywany jest profesjonalny analizator sieci, który pozwala śledzić wartość napięcia, natężenie prądu, moc czy wcześniej wspomniane harmoniczne. Tego typu urządzenia są powszechnie wykorzystywane ze względu na ich uniwersalność oraz możliwości. Warto wspomnieć, że na rynku dostępne są sprzęty jednofazowe oraz trójfazowe. Te drugie stosuje się w miejscach, gdzie ze względu na zastosowane maszyny niezbędne jest doprowadzenie trzech faz. Jest to niezbędne w przypadku odbiorników o dużej mocy. Niektóre analizatory umożliwiają przesyłanie danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownik ma możliwość podglądu informacji, które są powiązane z konkretnymi godzinami i datami. To z kolei pozwala na analizę i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Można bowiem niektóre informacje powiązać z załączeniem poszczególnych maszyn czy linii technologicznych. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia zarządcy.

Na podstawie tego można również wykonać działania optymalizacyjne takie jak na przykład kompensacja mocy biernej. Jak widać w zakładach przemysłowych należy stosować nowoczesne urządzenia, które pozwalają dostarczyć ważnych informacji na temat procesów realizowanych w firmie. Dzięki nim można uzyskać dane niezbędne w późniejszych procesach optymalizacyjnych. To wszystko przekłada się na uzyskanie większej sprawności oraz co za tym idzie obniżenie kosztów procesu. Na rynku dostępna jest cała gama rozwiązań, które mogą być użyte. Wszystko tak naprawdę zależy od wielkości zakładu oraz specyfiki jego pracy.