Jak nie płacić podatku u źródła?

Jak nie płacić podatku u źródła?

Powiedzenie, jakoby podatki były jedną z dwóch pewnych rzeczy w życiu nie zawsze musi być w pełni prawdziwe. W nowoczesnych państwach europejskich, także w naszym kraju, przepisy często oferują podatnikom możliwości związane z korzystaniem z ulg podatkowych. dotyczy to na przykład tak zwanego podatku u źródła, czyli formy podatku dochodowego, który płaci się zagranicą od różnego rodzaju benefitów, takich jak dywidenda lub niektóre usługi niematerialne. Nie zawsze trzeba jednak płacić tą daninę.

Organy skarbowe wydają opinię podatkową

podatek u źródła opinie zabezpieczająceZwolnione z niej mogą być na przykład działające w ramach jednej grupy kapitałowej firmy powiązane. Nie jest to jedyna grupa firm zwolnionych z tej formy podatku, ale samodzielne ustalenie, czy musimy go płacić, czy tez nie, może należeć do bardzo skomplikowanych zadań. W tym celu nie korzysta się jednak z prywatnych firm księgowych, lecz składa wniosek do organu administracji skarbowej. Sporządzona przez nich opinia zabezpieczy nas na wypadek kontroli, która będzie chciała dowiedzieć się, dlaczego ten podatek nie został przez nas zapłacony. Upewniwszy się, iż posiadamy odpowiednie dokumenty, musimy wypełnić stosowny formularz, który następnie zostanie wysłany do urzędu administracji podatkowej i tam rozpatrzony. W dzisiejszych czasach dokonać można tego tylko za pośrednictwem internetu, papierowe wnioski nie będą rozpatrywane, nawet, jeżeli złożymy je fizycznie w urzędzie. W kwestii płacenia takiej daniny jak podatek u źródła opinie zabezpieczające będą nam potrzebne do ustalenia, czy jesteśmy nimi objęci, czy też będziemy z nich zwolnieni. Formularz trzeba jednak wypełnić z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ mimo tego, iż organy administracyjne muszą zająć się nim bez zbędnej zwłoki, to mają na to sześć miesięcy, a nasz czas na przedstawienie takiej opinii jest ograniczony. Dopiero mając w ręku taki dokument, możemy nie płacić podatku u źródła legalnie, a co za tym idzie, uniknąć wielu przykrych konsekwencji. Urzędy skarbowe nie odpuszczają nikomu.

Po upływie trzech lat znów będziemy zobligowani do pokazania nowej opinii zabezpieczającej nasze interesy. Uwzględniając długi czas oczekiwania, należy złożyć wniosek po upływie najwyżej dwóch i pół roku, aby posiadać nową opinię. Jej sporządzenie nie jest darmowe, a więc opłata za nią musi zostać uiszczona jak najszybciej, aby urzędniczy wzięli się do pracy i zaczęli wykonywać swoje zadania. Sprawdzenie wszystkich przepisów nie jest wcale takie proste, a więc musimy uzbroić się w cierpliwość.