Jak dostosować budynek do prawa ppoż?

Jak dostosować budynek do prawa ppoż?

Każdy budynek, w szcególnosći ten użyteczności publicznej, powinien być w odpowiedni sposób przystosowany na ewentualność wybuchu pożaru. Dlatego też taki budynek musi być wyposażony w odpowiednią liczbę gaśnic, czy też wyjść ewakuacyjnych. Równie ważne jest jednak aby strażacy mieli gdzie podłączyć sprzęt gaśniczy.

Czy pompownie ppoż są niezawodne?

niezawodne pompownie przeciwpożaroweKażdy budynek, w szczególności ten użyteczności publicznej, musi być odpowiednio przystosowany na wybuch pożaru. Budynki użyteczności publicznej sa szczególnie drobiazgowo kontrolowane, przede wszystkim dlatego, że przebywa w nich w tym samym czasie bardzo duża liczba ludzi. Dlatego też powinno się w nich znajdować dużo gaśnic, jak również wyjść ewakuacyjnych. W przypadku, gdy wejście danego budynku znajduje się w zbyt dużej odległości od ulicznego hydrantu, konieczne mogą być jednak również niezawodne pompownie przeciwpożarowe. Pompownia to nic innego, niż specjalnie zaaranżowane pomieszczenia. W nich strażacy będą mogli w bezpieczny da siebie sposób podłączyć używany sprzęt gaśniczy, jeżeli ze względu na duże odległości, nie mogą go podłączyć do miejskiego hydrantu. Jakie warunki powinna spełniać dobra pompownia? Bardzo ważne jest w szczególności, aby pamiętać o konieczności wyposażenia takiego pomieszczenia w dwa czynne hydranty z których jeden będzie pełnił role awaryjna. Bardzo ważne jest również, aby takie pomieszczenie spełniało cechy pomieszczenia ogniotrwałego. Oznacza to tyle, ze można w nim przebywać bezpiecznie przez pewien czas pomimo wybuchu pożaru. Jest to bardzo ważne, aby umożliwić strażakom na swobodne podłączenie wsytzksich sprzętów, jakie będą im potrzebne do gaszenia pożaru. Oprócz tego równie ważna jest odpowiednia lokalizacja tego właśnie pomieszczenia. Powinno się one znajdować mniej więcej pośrodku danego obiektu, tak aby z każdego jego punktu był do pompowni mniej więcej taka sam odległość. Warto dodać, ze posiadanie, jak również wyposażenie pompowni ppoż jest kontrolowane podczas ewentualnych kontroli. Niezastosowanie się do powyższych wskazówek może skutkować koniecznością zapłaty bardzo wysokiego mandatu, związanego z nie dostosowaniem się do obowiązującego aktualnie prawa przeciwpożarowego.

W obecnych czasach znacznie bardziej przykłada się uwage do kwestii przestrzegania wymogów prawa przeciwpożarowego. Dlatego też, niedostosowanie się do jego zapisów może grozić właścicielom różnych budynków poważnymi karami. W szczególności dotyczy to jednak właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej, w których przebywa największa liczba osób w samym czasie.