Etapy rekrutacji pracownika z Ukrainy

Etapy rekrutacji pracownika z Ukrainy

Polski rynek pracy obecnie przezywa prawdziwy rozkwit. Powód? Gospodarka Polski coraz bardziej dogania zachodnich sąsiadów z Europy. wskaźnik PKB jest u nas jednym z najwyższych w Europie. do tego wszystkiego polski rynek pracy wpierają pracownicy ze Wschodu, którzy chętnie przyjeżdżają do naszego kraju w poszukiwaniu lepszego i bardziej dostatniego życia. Z cała pewnością jest to korzystne rozwiązanie dla wszystkich.

Polacy bezproblemowo rekrutują ukraińskich pracowników

bezproblemowa rekrutacja pracowników z ukrainyNiektórzy przedsiębiorcy obawiają się zatrudniają pracowników pochodzących ze Wschodu. Całkiem niepotrzebnie bowiem pracownicy ze Wschodu są rzetelni oraz sumienni. w naszym kraju pracownicy z Ukrainy i innych krajów ze Wschodu wykonują rodzaje prac, na które nie ma chętnych. Chodzi tutaj w dużej mierze o prace niewymagające większych kwalifikacji, czyli sprzątanie, pomaganie na placach budowy oraz układanie towarów na pólkach. Nie ulega wątpliwości, że nasz kraj rozwija się gospodarczo. Jesteśmy coraz zamożniejsi i bardziej pewni siebie. Wprawdzie relatywnego wzrostu wynagrodzeń oraz spadku bezrobocia nie dostrzega się na pierwszy rzut oka, zwłaszcza w niektórych rejonach Polski, jednak wskaźniki ekonomiczne mówią same za siebie. Polskę od wielu lar wspierają pracownicy przyjeżdżające ze Wschodu. Mowa oczywiście o Ukraińcach, rumunach oraz Białorusinach. W Polsce nie brakuje również pracowników pochodzących z bardziej egzotycznych krajów. Coraz częściej zdarzają się imigranci z Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Bezproblemowa rekrutacja pracowników z Ukrainy zapewnia polskim przedsiębiorcom stały dopływ taniej siły roboczej. Ukraińcy stanowią dominująca większość imigrantów w Polsce. Są rzetelni, sumienni, ponadto też posiadają odpowiednie kwalifikacje. Wielu Ukraińców zostaje w naszym kraju już na stałe. Wcześniej jednak muszą postarać się o kartę stałego pobytu. wymaga to dopełnienia odpowiednich formalności w urzędzie. Wówczas pracownicy z Ukrainy mogą już bez żadnych przeszkód legalnie mieszkać i pracować w naszym kraju są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą również liczyć na liczne świadczenia pieniężne.

Pracownicy z Ukrainy przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy. Są coraz bardziej widoczni na ulicach polskich miast. Pracodawcy mogą na nich polegać. Nie ulega wątpliwości, że pracownicy ze Wschodu znacząco wspierają polski rynek pracy, który od jakiegoś czasu boryka się z brakiem wykwalifikowanych pracowników w poszczególnych sektorach. Z tego też powodu pracownicy z Ukrainy stanowią coraz liczniejszą grupę w naszym kraju.