Dźwięk sposobem na przekazanie informacji

Dźwięk sposobem na przekazanie informacji

Na terenie zakładów przemysłowych zachodzi konieczność inwestowania w systemy zapewniające większe bezpieczeństwo pracowników oraz optymalizację procesów. Dotyczy to w szczególności optymalizacji zużycia energii, która jest często uzyskiwana przez modernizację sposobu sterowania maszyn czy modyfikację całych linii technologicznych. Na rynku dostępnych jest bowiem wiele rozwiązań pozwalających na zwiększenie wydajności oraz optymalizację zużywanych mediów.

Wykorzystanie dwustanowych wież sygnalizacyjnych

wieże sygnalizacyjne dźwiękoweJednym z przykładów może być chociażby postępująca automatyzacja. Na terenie wielu zakładów czy hal produkcyjnych znajdują się nowoczesne maszyny pozwalające zastąpić człowieka w niektórych czynnościach. Są one wydajniejsze oraz mogą pracować bez przerwy co jest niewątpliwą ich zaletą. Oprócz tego są bardzo powtarzalne co pozwala w dużej mierze zwiększyć jakość wyrobów. Niemniej do ich bezpiecznej pracy należy zastosować odpowiednie środki. Niektóre z nich mogą wymagać ogrodzenia i wytyczenia specjalnej strefy pracy. Inne z kolei muszą być wyposażone w urządzenia takie jak wieże sygnalizacyjne dźwiękowe, które pozwalają przekazać informację na temat zachodzących procesów. Wieża sygnalizacyjna przeważnie jest zbudowana z dwóch lub trzech segmentów świetlnych. Standardowo są to kolory zielony oraz czerwony. Świecenie się pierwszego z nich oznacza, że proces przebiega poprawnie a maszyna jest w trybie normalnej pracy. Czerwony natomiast oznacza zatrzymanie procesu spowodowanego awarią lub wystąpieniem nieprzewidzianego zdarzenia. Warto dodać, że tego typu urządzenia często są również wyposażane w trzeci kolor żółty, który jest aktywowany w momencie pauzy działania maszyny spowodowanej interwencją człowieka lub operatora. Na rynku dostępne są nawet wersje wyposażone w siedem modułów optycznych. Opcjonalnie wieżę można wyposażyć w moduł dźwiękowy, który będzie generował modulowany sygnał akustyczny przypisany do odpowiedniego koloru. W ten sposób sygnalizacja przebiega dwutorowo. Oprócz optyki wykorzystywana jest również akustyka, która działa stymulująco na narząd słuchu.

Dzięki zastosowaniu dwóch rozwiązań działających na zmysły ludzkie zachodzi większa szansa, że osoby znajdujące się w pobliżu maszyny czy linii technologicznej zostaną odpowiednio poinformowane o zaistniałej sytuacji. Znacznie zwiększa to bezpieczeństwo osób oraz ułatwia niektóre procesy związane z komunikacją. Na rynku dostępne są różnego rodzaju rozwiązania, które charakteryzują się dodatkowymi funkcjonalnościami. Niemniej warto wspomnieć, że urządzenia te są powszechnie spotykane w przemyśle.