Do czego służą komory laminarne?

Do czego służą komory laminarne?

Laboratoria, ośrodki medyczne oraz wszystkie zakłady prowadzące badania nad różnymi substancjami wymagają pełnej sterylności i zastosowania jak największej ilości środków bezpieczeństwa. Aby badania zostały przeprowadzone w sposób rzetelny, żadne czynniki zewnętrzne nie powinny zakłócać ewentualnych oddziaływań. Do całkowitego odizolowania strefy roboczej wykorzystuje się komory laminarne, które przez swoje zastosowanie wpływają na jakość pracy.

Czym różnią się komory laminarne od dygestoriów?

polecana komora laminarnaNiektóre osoby mogą mylnie uznać, że dygestorium i komory laminarne to są te same urządzenia. Można je ze sobą porównywać, jednak wykorzystuje się je do zupełnie różnych celów. W przypadku wyciągów laboratoryjnych (dygestoriów), urządzenie ma na celu chronić personel medyczny przed ewentualnymi zagrożeniami, które wydostawałyby się ze strefy roboczej, w której znajduje się substancja. Oznacza to, że żadne pyły, gazy i inne trucizny nie stanowiłyby zagrożenia dla pracownika. Działanie komory laminarnej jest odwrotne, gdyż wykorzystuje się ją, by całkowicie oczyścić wnętrze urządzenia, gdzie umieszczony jest badany przedmiot. Tym samym nie występuje ryzyko błędnych odczynów ani niepożądanych reakcji z grzybami i bakteriami, które znajdują się w powietrzu. Strefy robocze dzięki komorom laminarnym stają się całkowicie sterylne, a jest to możliwe przez specjalne filtry. Nie każda komora laminarna jest taka sama – im wyższe jest ryzyko zagrożenia, tym większą moc urządzenia należy wybrać. Właśnie dlatego wyróżnia się 3 główne klasy tych sprzętów. Pierwsza z nich wymusza przepływ powietrza do wnętrza komory, przez co nie jest w pełni sterylna. Druga sprawia, że wyłącznie niewielkie zanieczyszczenia mogą dostać się do strefy roboczej. Trzecia klasa jest najbezpieczniejsza, gdyż przestrzeń robocza jest całkowicie zamknięta, a powietrze jest maksymalnie filtrowane. Jest to najbardziej polecana komora laminarna dla laboratoriów chemicznych, biologicznych i ośrodków, które zajmują się badaniem wrażliwych, niebezpiecznych substancji.

Oprócz wymienionych trzech klas mocy urządzeń dostępne jest również wiele modeli komór od różnych producentów. Każda z nich może się od siebie różnić, jednak ogólne założenia związane z budową sprzętu muszą pozostać takie same, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo personelowi. Aby jednak komora była skuteczna, zalecane jest regularne oddawanie jej do przeglądu, serwisu i konserwacji. Tym samym zostanie zachowane pełne bezpieczeństwo, a żywotność sprzętu zostanie przedłużona.