Data recovery dysków do monitoringu

Data recovery dysków do monitoringu

Dyski do systemów monitorowania wizyjnego, mimo iż posiadały podobną konstrukcję do standardowych dysków optycznych, przeznaczonych do użytku w komputerach stacjonarnych, pracowały w całkowicie odmiennym trybie. Nie były one rozpoznawane przez większość systemów operacyjnych komputerów stacjonarnych, a jeśli już zostały wykryte, najczęściej nie pracowały prawidłowo i ulegały awariom bardzo szybko.

Odzyskiwanie danych z nośników do monitoringu

odzyskiwanie danych z dyskuDyski te służyły do magazynowania i ciągłej wymiany danych, dlatego też jakakolwiek awaria często powodowała zatrzymanie pracy stanowiska monitorowania, na którym wystąpiła. Na owych dyskach zapisywane były często materiały wymagane w postępowaniach ze zdarzeń mających miejsce na obiekcie, dlatego też w razie awarii były one od razu oddawane do naprawy lub odzyskania danych. Odzyskiwanie danych z dysku przeznaczonego do rejestratora systemu monitorowania było jednak zadaniem o wiele bardziej wymagającym i czasochłonnym, głównie z powodu odmiennego trybu pracy nośników. Do ich prawidłowego uruchomienia wymagany był bowiem program emulujący system operacyjny rejestratora monitoringu, oraz zgodne z nim oprogramowanie do zarządzania zawartością magazynu danych. Większość programów kompilujących dane była zgodna z owymi systemami operacyjnymi, dlatego w razie powstania większej awarii sprzętowej mogły być one wykorzystywane do ekstrakcji czy rekonstrukcji danych uszkodzonego nośnika, choć w tym celu polecano aplikacje specjalnie napisane do odbudowy pofragmentowanych plików, używanych przez systemy monitorowania wizyjnego, bardzo rzadko spotykane poza nimi. Często stosowana metoda wymiany matrycy do sprawnego dysku w tym przypadku była również dość ograniczona, gdyż matryce funkcjonowały prawidłowo tylko w nośnikach przeznaczonych do systemów monitorowania, nie działając z obudowami dysków komputerowych niemal w ogóle.

Specjaliści komputerowi odradzali samodzielne próby odzyskiwania danych z takowych nośników, polecając natomiast usługi firm zajmujących się instalacją i obsługą systemów monitorowania. Wiele takich firm zajmowało się również serwisowaniem i odzyskiwaniem danych z nośników rejestratorów, mając znacznie większe zasoby sprzętowe oraz dostęp do programów udostępnianych wyłącznie firmom informatycznym, wykonującym data recovery. W przypadku skorzystania z usług takowej firmy, szanse na częściowe lub całkowite odzyskanie danych z uszkodzonego nośnika były o wiele wyższe niż w przypadku samodzielnych prób wykonywania napraw.