Czym charakteryzują się separatory koalescencyjne z osadnikiem?

Czym charakteryzują się separatory koalescencyjne z osadnikiem?

Oczyszczanie wód deszczowych oraz procesowych substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin, jest procesem bardzo istotnym we wszystkich miejscach, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych. Montaż separatorów koalescencyjnych z osadnikiem pozwala na ochronę przed tym w bardzo skuteczny sposób, przy użyciu prostych metod.

Charakterystyka separatorów koalescencyjnych z osadnikiem

separator koalescencyjny z osadnikiemWe wszystkich miejscach produkujących żywność oraz tam, gdzie zatrzymuje się i rusza mnóstwo samochodów, pojawia się ryzyko spływania substancji ropopochodnych i zanieczyszczeń do studzienek ściekowych. Może to wpłynąć na dostanie się szkodliwych substancji do wód gruntowych, co równałoby się z zagrożeniem zdrowia ludzi z niej korzystających. Separator koalescencyjny z osadnikiem zapobiega temu w sposób niezwykle skuteczny. Wszystko to dzięki jego niezawodnej budowie, która pozwala na oczyszczenie wód wpływających do kanałów ze wszelkich zanieczyszczeń. Zasada jego działania jest charakterystyczna i dosyć prosta. Opiera się na zasadzie grawitacji oraz różnicy gęstości wody i tłuszczu. Separator oddziela cięższe osady, które osiadają na dnie, od lżejszych, które wypływają na powierzchnię. Co jakiś czas, osady należy usunąć, aby urządzenie mogło nadal działać w pełni sprawnie. Oczyszczaniem separatorów zajmują się osoby do tego wykwalifikowane, ponieważ wymaga to pewnego doświadczenia. Szlamy zaolejone czy mieszaniny wodno-olejowe powstające w separatorach, muszą być usuwane za pomocą specjalnych maszyn. Nowoczesny sprzęt pozwala na skuteczne oczyszczenie urządzenia z zachowaniem należytej troski o środowisko naturalne. Miejsca, w których można spotkać tego rodzaju separatory, to na przykład parkingi, myjnie samochodowe, miejsca składowania pojazdów, zakłady produkcji żywności oraz chemii. Umieszczane są pomiędzy powierzchnią a odpływem kanalizacyjnym, gdzie blokują dostęp zanieczyszczeń do wody. Odpowiednio często czyszczony i konserwowany separator koalescencyjny z osadnikiem będzie służył przez bardzo długi czas, skutecznie filtrując spływającą do ścieków wodę.

Dbanie o stan wód w kanalizacji jest bardzo ważny dla ich prawidłowego funkcjonowania. Dzięki niedopuszczaniu substancji ropopochodnych, olejów i zanieczyszczeń stałych, nie ryzykuje się pogorszenia stanu wód gruntowych, co mogłoby zaszkodzić zdrowiu wielu osób. Montaż separatorów koalescencyjnych z osadnikiem pozwala na spokojną pracę przy samochodach, bez obaw o zanieczyszczanie środowiska.